Nasza firma świadczy usługi doradcze w zakresie  kompleksowego zarzadzania nieruchomością. Naszym celem jest przekazywanie istotnych i praktycznych informacji będących podstawą prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

Udzielamy  merytorycznego wsparcia deweloperom przy  nowych inwstycjach oddawanych do użytkowania, w szczególności przy:

  • oszacowaniu kosztów eksploatacyjnych
  • opracowaniu koncepcji funkcjonowania nieruchomości.

Rozumiejąc potrzeby i problemy funkcjonowania nieruchomości zachęcamy nowe, jak i już istnejące wspólnoty mieszkaniowe, do nawiązania kontaktu z nami i skorzystania z naszych  porad w zakresie:

  • organizacji prawnej Wspólnoty Mieszkanniowej
  • opracowania zasad prowadzenia księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej
  • konsultacji tworzonych planów gospodarczych.