Kontakt

Biuro tel. 22 254 04 57
fax. 22 86142 10

E-mail: biuro@gerydon.pl

Biuro: Powstańców Śląskich 103/2
01-355 Warszawa

Zarządcy tel. 22 254 04 57

Anna Kempa-Janusiak
kom. +48501 830 190, +48 696 443 497
e-mail: administracja1@gerydon.pl

Paweł Daszkowski
kom. +48 608 648 017
e-mail: administracja2@gerydon.pl

Dział Księgowy

tel/fax. 22 861 42 10
e-mail: czynsze@gerydon.pl

Formularz kontaktowy

W zgodzie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Gerydon Anna Kempa Janusiak, ul. Powstańców Śląskich 103/2, 01-355 Warszawa b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.