Strefa Klienta – LokaleNet

Z nami są Państwo na bieżąco z informacjami i operacjami dotyczącymi Państwa lokalu i wspólnoty. Informacje są na bieżąco aktualizowane.
Każdy klient ma swoje hasło i login.

  • sprawdzenia salda lokalu
  • przeczytania istotnych informacji zamieszczanych przez zarządcę i administratora
  • wymiany informacji z zarządcą i administratorem
  • zgłaszania usterek oraz zaznajomienia się z raportami z wykonań przeprowadzonych prac