Zapytaj o cenę

Szukasz sprawdzonej firmy, która będzie profesjonalnie zarządzać i administrować Twoją nieruchomością?

Zapytaj o naszą propozycję. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w drodze negocjacji, gdyż każda nieruchomość jest inna. Ostateczna cena zależna jest od charakteru umowy (zarządzanie czy administrowanie) - a także od wielkości nieruchomości, ilości lokali, stopnia zaawansowania technicznego, sytuacji prawnej oraz oczekiwań właścicieli. W celu uzyskania wstępnej oferty cenowej dla nieruchomości prosimy o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt z naszym biurem.

Zapraszamy.

zarządzanieadministrowanie

W zgodzie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Gerydon Anna Kempa Janusiak, ul. Powstańców Śląskich 103/2, 01-355 Warszawa b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.